Soustředění

Na 4-6. března 2022 plánujeme soustředění souboru na Svatém Hostýně. Prosíme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku ohledně této akce. Vyplněnou návratku prosím vytiskněte a podepsanou ať ji děti donesou 15.2. do zkoušky. Děkujeme.

Bližší informace s návratkou naleznete zde.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.